Το κίνητρο στη μάθηση και τρόποι για να το ενισχύσετε

Ως κίνητρο ορίζεται οποιαδήποτε δύναμη μας ωθεί να ασχοληθούμε με μια δραστηριότητα από την αρχή ως την ολοκλήρωσή της. Κίνητρα συναντάμε σε κάθε απόφαση που καλούμαστε να λάβουμε, όπως φυσικά και στην εκπαίδευση.  Η επιθυμία για μάθηση, η θέληση να ανακαλύψουμε και να εξερευνήσουμε καθετί καινούριο είναι γνήσιο χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Μάλιστα, ο ενθουσιασμός και η περιέργεια[Περισσότερα…]