Μαρία Βρετοπούλου – Αλεξανδρούπολη

μαρια-βρετοπούλου

Η Μαρία Βρετοπούλου, η μάχιμη δικηγόρος που γράφει κάθε χρόνο γράμμα στην Άη Βασίλη, μας μιλάει για αυτά που την κάνουν χαρούμενη, για τους λόγους που συμμετέχει στην παράδοση του τόπου αλλά και για αυτά που την στενοχωρούν και θέλει να διορθώσει.