Μαρία Θεοκλήτου (Αλεξανδρούπολη)

Η Μαρία Θεοκλήτου, η φιλόλογος που λατρεύει τη λογοτεχνία και εντυπωσιάζεται  από τα ήθη και τα έθιμα, μας μιλάει για την ευτυχία να είσαι εκπαιδευτικός καθώς και για τη βαθιά της επιθυμία να βρεθεί  ένας ειρηνικός τρόπος για να μην υποφέρουν οι πρόσφυγες.