Κωνσταντία Στεργίου (Αλεξανδρούπολη)

Κωνσταντίνα Στεργίου

Η Κωνσταντία Στεργίου, η δρομέας που ανακαλύπτει τη Θράκη με ένα μοναδικό τρόπο και μας καλεί όλες να μοιραστούμε την εμπειρία της, μας μιλάει για την αιωνόβια παραδοσιακή φορεσιά της γιαγιάς της, τα 9 φαγιά αλλά και για την βαθιά της επιθυμία να γνωρίσει τον τόπο μας σε όλο τον κόσμο.